АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

2010/вестник Abagar1 брой № 220.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 2010

(в скоби са неподписалите се автори)

Брой 1, януари 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ: .......

 

Брой 2, февруари 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Великопостна правда (Абагар), стр. 1; На дневен ред: Всичко ли е загубено икуменически? (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Вести, стр. 3; Пътепис: Глава осемнадесета: Българската следа (2) (Георги Елдъров), стр. 4-7; In Memoriam, стр. 8. Дневник за Януари-февруари 2010, на всички страници.

Брой 3, март 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: AssisiPax във Ватикана (Абагар), стр. 1; Скандално: За малките и воденичния камък (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Събития с абагарско участие: Възпоменание на Царица Йоанна, стр. 3; Пътепис: Глава деветнадесета: Радио Ватикан (Георги Елдъров), стр. 4-7; Вести, стр. 7; Представяне на книга за вярата и компромиса, стр. 8; Книги с посвещение, стр. 8. Дневник за февруари и март 20010, на всички страници.

Брой 4, aприл 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: 24-томайски почести, стр. 1; Фатима - прокоба, тайна, послание (Георги Елдъров), стр. 1-2; Събития с абагарско участие: При Учителя Тора, стр. 2; При AssisiPax, стр. 3; Пътепис. Глава Двадесета: Дом Абагар (Георги Елдъров), стр. 4-7; Вести, стр. 7-8 Книги с посвещение; In Memoriam: Кардинал Томаш Шпидлик (1919-2010); Errata-Corrige, стр. 8; Дневник за април-май 2010, на всички страници.

Брой 5, Май 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Папата към Българите на 22 Май (Абагар), стр. 1; Годишнини: 85 Години Ронкалли в България - какво получи, какво даде (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Събития с абагарско участие: При ягодовите масиви край Берковица (Репортаж), стр. 3; Пътепис. Глава двадесет и първа: още за Дом Абагар (Георги Елдъров), стр. 4-7; Вести 7, 8; Книги с посвещение, In Memoriam: Майка Екатерина (Евгения) Морозова (1911-2010), Errata-Corrige, стр. 8. Дневник за 24-30 май, на различни страници.

Брой 6, Юни 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Диалог, дуел ири дует (Абагар), стр. 1; Дядо
Иларион беше от друго тесто (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2;
Паралели: Християни в Близкия изток (Г.Е.), стр. 3; Вести, стр. 3, 8;
Пътепис. Глава Двадесет и втора: Дом Абагар: Аврамов дом (Георги Елдъров),
стр. 4-7; Книги с посвещение, стр. 8. Дневник за месец юни на всички
страници.

Брой 8, Август 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Да растеш... надолу (Абагар),
стр. 1; AssisiPax: Култура на мира (Георги Елдъров), стр. 1-3; Пътепис.
Глава двадесет и четвърта: Българската следа (Георги Елдъров), стр. 4-6;
Вести, стр. 6,8; Документ: Последният политзатворник (Лазар Корбанколев),
стр. 7,8; Дневник за август 2010 г. на всички страници.

 

Брой 10, Oктомври 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Юбилейни воли и неволи (Абагар), стр. 1; Синод във Ватикана: Християните от Близкия изток (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Събития с абагарско участие: Възпоменание на дядо Иларион (Абагар), стр. 3; Пътепис. Глава двадесет и шеста: Пет месеца като пет години (Георги Елдъров), стр. 4-7; Вести, In Memoriam, стр. 8. Дневник за месец октомври 2010 на всички страници.

 

Брой 11, ноември 2010 :

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Ронкалли, дипломат... (Абагар), стр. 1; Мемоарите на Марио
Рици: По книгите им ще ги познаете (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр.
1-3; Пътепис. Глава Двадесет и седма: Вестник "Абагар" (Георги Елдъров),
стр. 4-6; Събития с абагарско участие: Премиера на "Отвъд стената" от
пастор Павел Игнатов (Г. Елдъров), стр. 7; Паралели: Нови кардинали (по
агенциите), стр. 7; Вести, Книги с посвещение, Errata-Corrige, стр. 8.
Дневник за месец ноември на всички страници.

Брой 12 декември 2010:

СЪДЪРЖАНИЕ: Modus Vivendi: Юбиляр: Христо Попов на 90 години (Абагар), стр. 1; Световен Ден на Мира 2011:Религиозната свобода е гаранция за мир (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Паралели: Религиозната свобода погазена в много страни (По агенциите), стр. 4; Пътепис. Глава двадесет и осма: Между Рим и София ( Георги Елдъров), стр. 5-7; Вести, In Memoriam: Lorenzo Di Fonzo; Атанас Славов, Errata-Corrige, Нескромно, стр. 8. Дневник за месец декември на всички страници.

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: