АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

2009/вестник Abagar1 брой № 216.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 2009

(в скоби са неподписалите се автори)

Брой 1, януари 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ: Разкол преминава в историята (Абагар), страница 1; Чий е Галилей (Проф. Архим. Георти Елдъров), страници 1-2; Папа Павел ІV (Ангел Косатев), страница 3; Пътепис: Рим (Георги Елдъров), страници 4-6; Вести, страници 3, 7; In Memoriam, страница 7; Книги с посвещение, Roncalliana, страница 8; Дневник за месец януари 2009 на всички страници.

 

Брой 2, февруари 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : В Рим, като римляните (Димитър Ганчев), стр. 1; Великопостно послание на Бенедикт ХVI (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Вести, стр. 2, 6 и 8; Аргументите на разколниците (рецензия), стр. 3; Пътепис: Глава шеста: Жътва (Георги Елдъров), стр. 4-6; Папа Бенедикт ХIII (Ангел Косатев), стр. 7; Roncalliana, Нескромно, Errata-Corrige, стр. 8. Дневникът за февруари 2009 на всички страници.

 

Брой 3, март 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Да посрещнеш разкол (Абагар), стр. 1; Един папа в Африка (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Вести, стр. 2, 6 , 7; Събития с абагарско участие, стр. 3; Пътепис. Глава седма: Ракурси (Георги Елдъров), стр. 4-6; Юбилей, стр. 7; In Memoriam, Roncalliana, Книги с посвещение, стр. 8. Дневник за март 2009 на всички страници.

Брой 4, април 2009 :

ССЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Честита Пасха (и на 12-ти, и на 19), стр. 1; Епохалният преход - Втори ватикански събор (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Събития с абагарско участие: Честване на Антон Безеншек, Колоквиум “Европейска обиколка за глобален мир”, Премиера в Македонския културен център, стр. 2-3; Пътепис: Глава 8: Ex Oriente Lux (Георги Елдъров), стр. 4-6; Вести, стр. 7-8; Книги с посвещение: Николай Кафтанджиев, Мариана Еклесия, стр. 8; Разни, стр. 8; Дневник за месец април 2009 на всички страници.

Брой 6, юни 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Семеен албум (Борис Станимиров), стр. 1; Историческа справка: Ostpolitik - Източната политика на Ватикана (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-2; Събития с абагарско участие: AssisiPax в България, стр. 3; Пътепис: Глава десета: Годините на Втория ватикански събор (Георги Елдъров), стр. 4-6; Вести, стр. 6-7; Книги с посвещение, In Memoriam, стр. 8. Дневник за юни 2009, със събития от Рим, Асизи, Болоня, София, Силистра, и още..., на всички страници.

Брой 8, юни 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Найда (Силвия Николова), стр. 1; България в Бележниците на Ронкалли-Цариград 1940-1944 (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Пътепис. Глава дванадесета: Визитатор- Стартът (Георги Елдъров), стр. 4-6; Вести, стр. 6; Духовен светилник: Българо-католическа гимназия в Одрин (Д-р Тони Зарев), стр. 7; Съдби на книги като на хора; Книги с посвещение; Паралели: Църквата в Гърция, стр. 8; Дневник за август 2009 на всички страници.

Брой 9, септември 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Наградата (Светлана Караджова), стр. 1;
Паралели: За източнообрядните католици, урок от Гърция (Архим. Проф.
Георги Елдъров), стр. 1-3; Пътепис. Глава тринадесета: По пътеките на
Европа (Георги Елдъров), стр. 4-6; Вести, стр. 6-8; Събития с абагарско
участие: Представяне на Христофор Болгар (Абагар), стр. 7; Книги с
посвещение от Христо Беров, Държава и Вероизповедания, и Дани Чакалова,
Просрочен дълг; In Memoriam: Радко Радков (1940-2009); Нескромно, стр. 8,
Дневник за септември 2009 на всички страници.

Брой 10, октомври 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Възхвала на Дядо Иларион (Абагар), стр. 1; Anglicanorum coetibus: И за Англиканите, нов дом (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 1-3; Пътепис. Глава четиринадесета: Между центъра и периферията (Същият), стр. 4-6; Една разлика в единството на етноса: Банатски родословия (Свилен Протич), стр. 7; Вести, стр. 7,8, Нескромно, Errata-Corrige, стр. 8. Дневник за Октомври 2009 на всички страници.

Брой 11, ноември 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Премиер, избран от народа (Венета Бакалова), стр. 1; Възпоменание на Доростолски митрополит Иларион (Архим. Дионисий), стр. 1-3; Паралели: Възходът на една островна епархия (Абагар), стр. 3; Пътепис. Глава петнадесета: Go West - По пътя на слънцето (Архим. Проф. Георги Елдъров), стр. 4-6; Вести, стр. 7, 8; Книги с посвещение, Нескромно, Errata Corrige, стр. 8; Дневник за Ноември 2009 на всички страници.

Брой 12, декември 2009 :

СЪДЪРЖАНИЕ : Modus Vivendi: Предверието на храма (Абагар), стр. 1; Папско
послание за мир 2010: Копенхаген не стига (Архим. Проф. Георги Елдъров),
стр. 1-3; Пътепис. Глава шестнадесета: Още на американска тема (Георги
Елдъров), стр. 4-7; Вести, стр. 7, 8; Книги с посвещение, стр. 8. Дневник
за декември 2009, на всички страници.

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: