АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

1995/вестник Abagar1 брой № 42.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 1995
(в скоби са неподписалите се автори)

БРОЙ 36, януари 1995:

Папата, мъж на годината (Г. Елдъров).
Г. ЕЛДЪРОВ, Диагноза на прогнозите.
Е. ДЪТСЪН, Кризата в Английската църква.
Кинония: нашето общуване с Бога и с братята (Г. Елдъров).
Ден на мира (Г. Елдъров).
Незаслужена забрава: архим. Велик Вичев (Г. Елдъров).
Л. ДАЛЧЕВ, Границите на възможното.
Строител на мостове: д-р Христо Попов (Г. Елдъров).
Дневник. Съдби на книги като на хора. Книги с посвещение.
Errata corige. Кореспонденция. Обяви.

БРОЙ 37, февруари 1995:

Монасите на фокус: ргоsitiones, като ангелските чинове, родоначалниците,
цял народ францискани, монашеските редици днес в България (Г. Елдъров).
СВ. ЕЛДЪРОВ, По следата на монашеските общества в България.
Хиротонисване значи “апостол се ражда” (Г. Елдъров).
In memoriam: монс. М. Бойтлер (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Кореспонденция. Книги с посвещение. Обяви.

БРОЙ 38, март 1995:

Г. ЕЛДЪРОВ, The Lobby или колко ги е еня американците за България.
Архиеп. МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Благовещение.
Посланик на българската кауза в САЩ: д-р Иван Сипков (Г. Елдъров).
Най-популярният светец: Антоний Падуански на 800 години (Г. Елдъров).
Обичам България - писмо на монс. Ронкалли до еп. Кирил Куртев (из архива на
Абагар).
In memoriam: д-р Георги Ангов (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Справка за религиозното разпределение в САЩ.
Кореспонденция. Книги. Книги с посвещение. Еrrata corige. Обяви.

БРОЙ 39, април 1995:

Архиеп. МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Христос Воскресе.
Г. ЕЛДЪРОВ, Световен възел: какво е дала България на другите народи.
“Митичният” Христос и “историческият” Ирник (Г. Елдъров).
Редиците се стягат: без шум и трясък никнат духовните семинарии на Изток (Г.
Елдъров).
In memoriam: проф. Атанас Божков (Г. Елдъров).
Свидетели на Възкресението: Мария Магдалина, Петър и Йоан, Неверният То-
ма, Клеопа (Г. Елдъров).
Ронкалли в България: трудната мисия, защо именно Ронкалли, изненадваща сре-
ща (Г. Елдъров).
Б. БОБЕВ, Български исторически календар: новата книга на Христо Огнянов.
Дневник. Вести. Книги с посвещение.

БРОЙ 40, май 1995:

Г. ЕЛДЪРОВ, Венецът на България: какво сме дали на световната цивилизация,
Борис и Методий, “Апостоли на славяните”, “Абагар” като кирилометодиевски
център.
Възхвала на живота: най-новата енциклика на папа Йоан Павел II (Г. Елдъров).
Колоквиум “Абагар”: 70 години от идването на Ронкалли в България (Абагар).
Българите са чаровни (интервю, С. Мерканцин).
Ф. ПИККОЛИ, Христовата истина.
Дневник. Вести. Кореспонденция.

БРОЙ 41, юни 1995:

Г. ЕЛДЪРОВ, Папата се кае заради греховете на християните.
П. КОНСТАНТИНОВ, Божествено прозрение за България и от България.
Мисионерски подвиг (интервю, Дж. Ликудис).
Ватиканската базилика покрива развалини от “Рая” (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Кореспонденция. Книги с посвещение. Еrrata corige.

БРОЙ 42, юли 1995:

Г. ЕЛДЪРОВ, Да бъдем едно.
Предходници и превъзходници: неръкотворният образ Христов, книга с пре-
димства (Г. Елдъров).
СВ. ЕЛДЪРОВ, “Българската следа”: архиеп. Ронкалли и българското униатст-
во.
Дневник. Вести

БРОЙ 43, август 1995:

“До жените по света” - папа Йоан Павел II пише с думи, по-силни от абагарски-
те (Г. Елдъров).
Събор на светии: освещаването на дом “Абагар” в Бояна (Абагар).
На Запад - едно ярко присъствие на Изтока (интервю, Ирина Алберти).
Нови подробности: още за “българската следа” в биографията на Ронкалли (из
пресата).
Нека спре потокът: африкански епископ иска да спасява България (разговор с
архиеп. Милинго).

БРОЙ 44, септември 1995:

Архиеп. МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Послание.
Г. ЕЛДЪРОВ, Преходът като Изход: апостолическата екзархия от 1995 до 2010,
такива бяха времената, еп. Христо Пройков расте в двора на църквата.
Моята равносметка (интервю, архиеп. Методий Стратиев).
СВ. ЕЛДЪРОВ, Храбър войн на Христа и на Църквата, Постоянно жителство.
Малтийският орден (Г. Елдъров).
Благото на християнското единство и облагите от разделението (Г. Елдъров).
Двевник. Вести. Справка за апостолическата екзархия на днешна дата.

БРОЙ 45, октомври 1995:

Францисканският синдром: Франциск, францисканите (Г. Елдъров).
750 години връзки и развръзки (Г. Елдъров, Св. Елдъров, Р. Ваташки).
Дневник. Вести.

БРОЙ 46, ноември 1995:

Светлина в тъмата. Трети колоквиум “Абагар”: юбилеят от идването на
босненските францисканци преди 400 лета в България (Г. Елдъров).
ХР. ОГНЯНОВ, На гости у Атанас Далчев.
Аудиенциите на папата: кого приема и при кого ходи на аудиенция (Г. Елдъ-
ров).
Различният професор: проф. Иван Петканов (Г. Елдъров).
Тихият поборник (интервю, проф. Берард Марталер).
“Блажени изгонените” (разговор с Мариана Еклесия).
Патрон на режисьори и актьори: св. Тереза Лизийска (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Еrrata corige.

БРОЙ 47, декември 1995:

Архиеп. МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Христос раждается, славите!
Щастлив ден за България - трети колоквиум “Абагар”, част втора: след София -
Асизи,
българи в града на св. Франциск (Г. Елдъров).
Йоан Павел II - “Мъж на годината” повторно (Г. Елдъров).
Художествена разходка по границите на византийското и ренесансовото (Г. Ел-
дъров).
Дневник. Вести.

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: