АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

1993/вестник Abagar1 брой № 17.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 1993
(в скоби са неподписалите се автори)

БРОЙ 11, януари 1993:

Асизи, място за молитви и срещи (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, След дъжд качулка.
Католици и православни: кога се (недо)разделихме? (Г. Елдъров).
Не беше разходка (Г. Беловеждов).
А. СТЕФАНОВА, Благодарността ми е безкрайна: една майка разказва.
Има ли промени в радио Ватикан (Г. Елдъров).
АБАГАР, Катехизис на универсалната църква.
Екзарх МЕТОДИЙ, Християни.
Интервю, архим. Горазд Куртев.
Икона на “Абагар” в немско светилище (Г. Елдъров).
Песента на св. Франциск: стенопис на омиротворената вселена (Г. Елдъров).
Речник “Абагар”. Дневник.

БРОЙ 12, февруари 1993:

Мир на Балканите (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, Българин да се наричам.
Празник на Светите братя (Г. Елдъров).
Католици и православни: какво ни дели? (Г. Елдъров).
Изрядна дъщеря на България (Г. Елдъров).
Vera imago (Г. Елдъров).
Екзарх М. СТРАТИЕВ, Катехистично въведение.
А. ДОШКОВ, Вселенският пастир.
А. КАЛОЯНОВ, Радулският род от Калояново.
Из архива на “Абагар”. Книги с посвещение. Дневник.

БРОЙ 13, март 1993:

Идеята “Абагар” (Г. Елдъров).
Католици и православни: съгласие за несъгласието (Г. Елдъров).
А. МАРКОВ, Преселението.
Последна среща: 30 години без папа Йоан XXIII (Г. Елдъров).
В. ХРИСТОВА, С името на св. Мартин.
Екзарх М. СТРАТИЕВ, Пътят на вярата.
А. ДОШКОВ, Вселенският пастир (продължение).
Дневник. Книги с посвещение. Кореспонденция

БРОЙ 14, април 1993:

Екзарх МЕТОДИЙ, Възкресение след страданието.
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, Наистина възкресе.
АБАГАР, Католици и православни.
Къде е нашето лоби (Г. Елдъров).
А. ДОШКОВ, Празник за всички.
Бичуването на Христа: италиански художник тъжи по злочестта на нашите земи
(Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Из архива на “Абагар”. Кореспонденция. Книги с посвещение.

БРОЙ 15, април 1993:

Екзарх МЕТОДИЙ, Вярвам.
Десетте най-жизнени години (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, Кълнем се в него.
ТЪНГ-ИН-ЧИК, Рано е за пенсия.
Два периода с една цел (Г. Елдъров).
През духовния Рубикон (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Из архива на “Абагар”.

БРОЙ 16, май 1993:

П. КОНСТАНТИНОВ, Пламъкът на словото.
Е. ПЕТРОВ, Истински духовен водач.
АБАГАР, Същинският образ.
Екзарх МЕТОДИЙ, Вярвам в Бога.
А. ДОШКОВ, Колежът.
В. СМЯДОВСКИ, Къде ли е вазата?
Дневник. Вести. Кореспонденция. Из архива на “Абагар”.

БРОЙ 17, юни 1993:

О, Roma nobilis (Г. Елдъров).
А. ЙОРДАНОВ, Празник на българската духовна вселена.
СВ. ЕЛДЪРОВ, С Македония в сърцето: животът на отец Йероним Стамов.
Секти, секти... (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, И той си отиде: Никола Бежански.
Не забравяйте Франческа (Г. Елдъров).
Екзарх МЕТОДИЙ, Вярвам в Бога, всемогъщия Отец.
Урок по танатология (Г. Елдъров).
Дневник. Вести. Съобщения.

БРОЙ 18, юли 1983:

Предизвикателство и апел към мисионерските корени на Църквата (Г. Елдъров).
Синаповото зърно (Г. Елдъров).
А. ДОШКОВ, Отворената рана (анкета).
Понятието: кой как го разбира (Г. Елдъров).
Не е само въпрос на думи, а на информация и разбиране (Г. Елдъров).
Риболовци в батака (Г. Елдъров).
С примка и трап (Г. Елдъров).
И. ФИЛИПОВА, Свобода на избора.
Насила хубост не става (Г. Елдъров).
Дневник. Цитати.

БРОЙ 19, август 1993:

СИМЕОН II, Борис III - цар на българите (препечатано).
Избор по съвест: цар Борис III и католическата църква (Г. Елдъров).
Последните дни (Б. филов, препечатано).
М. СПАСОВ, Гранитната основа.
Изряден духовник - отец д-р Иван Софранов на 70 години (Г. Елдъров).
СВ. ПРОТИЧ, Един от най-царствените.
Българска Голгота (Г. Елдъров).
ХР. ОГНЯНОВ, Царе, крале (стихове от “Асизки сонети”).
Дневник. Из архива на “Абагар”.

БРОЙ 20, септември 1993:

Мистерия или Божи промисъл: истинската история за безследното
изчезване и щастливото преоткриване на мощите на св. Кирил (Г. Елдъров).
СВ. ЕЛДЪРОВ, Един от най-достойните: архиеп. Михаил Миров.
Екзарх МЕТОДИЙ, Бог, Отец на всички и на всеки.
Из архива на “Абагар”. Дневник. Вести. Кореспонденция. Редакционни.

БРОЙ 21, октомври 1993:

Долу униатството! Да живеят униатите! Един важен документ ни
връща към спорната тема (Г. Елдъров).
По стъпките на Ронкалли (Г. Елдъров).
Център “Абагар” или “Абагар”-център? (Г. Елдъров).
СВ. ЕЛДЪРОВ, Българската уния.
Дневник. Вести. Кореспонденция. Книги с посвещение.

БРОЙ 22, ноември 1993:

Папска енциклика “Veritatis spiendor” (Г. Елдъров).
Екзарх МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Година на семействата.
Екзарх МЕТОДИЙ СГРАТИЕВ, Имотите на Католическата църква.
Какво е нужно за възраждането на източноевропейското християнство (Г. Елдъ-
ров).
Униатството в България, Европа и света (Г. Елдъров).
Сватбата на цар Борис III и Йоанна Савойска: приказна рисунка, Антонио Рис-
со, деветимата българи (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, И аз бях там...
Дневник. Вести. Кореспонденция. Книги с посвещение. Обяви.

БРОЙ 23, октомври 1993:

Петнадесет благодатни години (Г. Елдъров).
Екзарх МЕТОДИЙ СТРАТИЕВ, Рождество Христово.
Посланик за България - д-р Иван Сипков (Г. Елдъров).
Георги Арлашки-Питата, юбиляр (Г. Елдъров).
СВ. ЕЛДЪРОВ, Средище на вяра и родолюбие - македонската католическа лига
в България.
АРДЖИЯ ПОЛЛО-ПОЕЗИО, Money, money.
Яковата стълба: Феллини и Абагар (Г. Елдъров).
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, Защо американците са богати.
Дневник. Вести. Кореспонденция. Обяви.

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: