АБАГАР1 Католически Електронен Вестник

Абагар1 - католически вестник
(1991-2011)

1991/вестник Abagar1 брой № 2.pdf
(Електронното издание е точно копие на печатното във формат PDF.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИНА 1991

(в скоби са неподписалите се автори)

БРОЙ 1, октомври 1991:

Пред избори (Г. Елдъров).
Декларация на епископската конференция на Католическата църква в България.
С еднопосочен билет до Рим (интервю, монс. Рицци).
От “Истина” през “Абагар” (архим. Г. Елдъров).
“Абагар”. Очакването продължава.
Архиепископ Марио Рицци (профил).
Каритас.
ЛЮБЕН БОСИЛКОВ, Делото на отец Тимотей от Биела.
Католическата църква в България (архим. Г. Елдъров).
Малък юбилей.
Първа българска печатна книга.
ГАВРИЛ БЕЛОВЕЖДОВ, Какво видях в Римини.
АБАГАР, С. Е. I. В.
АБАГАР, Обратни понятия.

БРОЙ 2, ноември 1991:

След изборите (Г. Елдъров).
Поклонение в Рим (архим. Г. Елдъров).
АБАГАР, С еднопосочен билет до София.
България принадлежи към Европа (интервю, Филип Димитров).
АБАГАР, Странствуващият апостол. Именният ден на Светия отец папата (Ма-
рио Рицци).
Знаци на небето (интервю, Марио Рицци).
АБАГАР, Имало ли е папа българин.
Г. БЕЛОВЕЖДОВ, Господи, дай ни благодатта си.
П. Д. ПАВЛОВ, Царската сватба.
М. В. ПЕТКОВ, Процесът.
ХР. ОГНЯНОВ, Асизки сонети. Вести.

ПЪЛЕН АРХИВ НА ВЕСТНИКА: